Co-creatie

Inrichtingsadvies

Onze manieren van werken evolueren en dit zet bedrijven ertoe aan hun kantoorinrichting te herbekijken: open space kantoren, individuele werkruimten, ontspanningsruimten, alles moet heruitgevonden worden om aansluiting te vinden bij tendensen en visies van de nieuwe generatie.

SIGNATURE BY EOL biedt u toegang tot de knowhow van een expertenteam op het vlak van kantoorinrichting. Zij luisteren, verwerven inzicht in uw project en staan u met raad en daad bij om uw verwachtingen in te lossen.

Vanuit onze expertise in de inrichting van kantoorruimten bieden wij u ook oplossingen op maat die aansluiten bij de hedendaagse en toekomstige trends en die het perfecte antwoord bieden op de nieuwe verwachtingen van uw bedrijf en uw medewerkers.

Tijdens de ontwikkelingsfase van uw project zien we erop toe dat uw meubilair voldoet aan alle veiligheids- en milieunormen.

LOGO Signature by EOL 296EC